İngiltere, yaptığı bir dizi savaş sonucu Amerika’daki 13 Koloni’yi sömürgesi haline getirmiş bunun sonucu olarak da ağır savaş borçlarıyla karşı karşıya kalmış, mali açıdan çok zayıflamıştı. 1760’lı yıllarda büyük bir borç batağının içinde olan İngiltere, bu borçların ödenmesine yardımcı olmak için kolonici sömürgelerine onları öfkelendiren vergiler uyguladı.

İngiliz hükümeti, sömürgeciler adına savaştığı için yürürlüğe konulan vergilerin haklı olduğunu düşünüyordu ancak sömürgeciler aynı fikirde değildi. 1765 tarihli Pul Yasası yürürlüğe konulmuş fakat halkın tepkisi ile karşılaşınca kaldırılmıştı. Aradan iki yıl geçmeden uygulanan 1767 tarihli Townshend Yasaları ile boya, kağıt, cam, kurşun ve çay gibi temel ihtiyaçlar vergilendirilmiş ve bunlar halkın büyük tepkisine neden olmuştur.

5 Mart 1770 yılında Boston’da Amerikan sömürgecileri ile İngiliz askerleri arasında bir sokak kavgası yaşandı. "Boston Katliamı" olarak bilinen bu olayda, sokaklarında İngiliz askerlerini istemeyen bir grup asi sömürgecinin Boston Gümrük Binası’nı koruyan bir İngiliz nöbetçisine kartopu atması ile başladı. İngiliz tarafında biri ateş emri verdi, duman dağıldığında beş Bostonlu karlar üzerinde ölü olarak yatıyordu. İngiliz kalpsizliği ve zulmünün bir örneği olarak nitelendirilen bu olayda halk isyana teşvik edildi.

Ağır Vergilerin Sebep Olduğu Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Amerikadaki 13 Koloni’nin, İngilizlerin ağır vergi dayatmalarına ve sömürgeciliğine karşı öfkeleri, 1775 ve 1783 yılları arasında yürütülen destansı bir mücadele sonucu Amerika’nın bağımsız bir ülke haline gelmesine sebep oldu…

İngiltere, çay vergisi dışında sömürgecilere uyguladığı vergileri kaldırdı. İngiltere’nin koloni halkının her yıl içtikleri yaklaşık 1,2 milyon pound değerinde çayın vergi gelirinden vazgeçmeye pek de niyeti yoktu. Sömürgeciler İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından satılan çayları boykot ettiler. Boston Çay Partisi ile Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın kıvılcımları artık bir ateşe dönüşecek ve tarihte unutulmaz olaylar arasına girecekti…

Mohawk Kızılderilileri kılığına girmiş Sons of Liberty üyeleri.

1773 yılının sonlarında Massachusetts eyaletinin Boston kentinde, 28 Kasım’da Doğu Hindistan Kumpanyası’na ait İngiliz gemilerinde bulunan tonlarca çay, Boston Limanı’na yığıldı. Sons Of Liberty (Özgürlüğün Çocukları) önderliğinde binlerce vatandaş, İngilizlerin çaya getirdiği vergiyi protesto etmek için Boston Limanı’na gelmişti. Çayların boşaltılmasını engellemek için rıhtım devamlı olarak silahlı kişiler tarafından gözleniyordu.

Mümessiller kolonicilere direndiler ve muhalefete karşın, krallık valisinin de desteği ile mallarını boşaltmaya hazırlandılar. Bunun üzerine çoğu Sons Of Liberty üyesi olan, Samuel Adams önderliğinde yaklaşık 100 kişi, 16 Aralık 1773 gecesi Mohawk Kızılderilileri kılığına bürünerek gece yarısı gizlice limana girerek gemilerde bulunan günümüz parasıyla 1.7 milyon dolar eden yüzlerce kasa çayı denize döktüler.

1773, Boston Çay Partisi. İngiltere’nin yeni vergilerini protesto eden Amerikalılar.

Suyun sığ olması sebebiyle dökülen çaylar kısa sürede kabarmış ve limanın suları tamamen çay rengine bürünmüştü. Bu nedenle 16 Aralık 1773 gecesi gerçekleşen bu olay ironik bir ifadeyle Boston Çay Partisi (Boston Tea Party) olarak tarihe geçmiştir.

Boston Çay Partisi, koloniler halkı arasında birlik beraberlik duygusunu daha da güçlendirmiş ve ezilenin, ezeni alt etmesini simgeleyerek Amerikan Bağımsızlık Hareketi’nde çok önemli bir yere sahip olmuştur.