Küresel iklim krizi konusunda farkındalık yaratarak çözümler üretmeyi amaçlayan ClimateXTurkey başlıyor. Bu ay yapılacak lansman ile başlayıp Eylül 2022'de son bulacak ClimateXTurkey programı kapsamında bütüncül bir yaklaşımla farkındalık oluşturma ve harekete geçme odağında iki temel modül tasarlandı. Bunlar; “Farkındalık Aktiviteleri” ve “Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı.”

Bu programla birlikte; ClimateXTurkey; küresel iklim krizine yönelik Türkiye’deki farkındalığı artırmayı, küresel iklim kriziyle mücadele için yerel ve küresel olarak üretilen yenilikçi çözümleri anlatmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konusunda gençlerin iklim krizi sorununu sahiplenerek çözümün bir parçası olmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Tasarlanan iki modülden biri olan Farkındalık Aktiviteleri kapsamında, Farkındalık Konuşmaları ve Farkındalık Atölyeleri adı altında iki program düzenlenecek. Herkesin erişimine açık olacak olan ve bir konuşma serisi şeklinde tasarlanan Farkındalık Konuşmaları’nda her ay küresel iklim krizi ve yeşil enerji alanlarında çalışan farklı kurum ve uzmanlarla beraber başta iklim krizi olmak üzere bu alanlarda farkındalık oluşturulacak.

Atölye formatındaki olacak bir diğer program olan Farkındalık Atölyeleri’nde ise 15 – 29 yaş aralığındaki katılımcılar sürdürülebilirlik, yeşil enerji, iklim, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren yerel ve global girişimlerle bir araya gelecek. Bu atölyelerde katılımcılar girişimlerin odak alanlarını, süreçlerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek onlarla birlikte çözüm üretme şansına sahip olarak yaratılan etkinin bir parçası olma fırsatı elde edecekler.

Bir diğer modül olan Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı’na baktığımızda ise; küresel iklim krizine farklı çözümler üretmek, yeşil teknoloji üretimini ve kullanımını desteklemek amaçlanıyor. Karbon emisyonun dengelenmesi, gıda atığı ve geri dönüşüm gibi konularda yenilikçi iş modelleriyle fikir üretilmesi hedefleniyor. Programa 18 – 24 yaş arasındaki üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlar, 3 veya 4’er kişilik takımlar halinde katılım gösterip Girişimcilik Bootcamp’ine katılmaya hak kazanan 15 takım arasında yerini alıyor. Bootcamp kapsamında ise, iş geliştirme, strateji, pazarlama, finans, yatırımcı sunumu konularında 3 gün süren online eğitimlerle genç girişimci adayları farklı yetkinlikler kazanıyor.

Bootcamp ve sonrasındaki Mentörlük Programı’nı tamamlayan 15 takım arasından Ön Jüri Elemesi’yle seçilen 7 takımı ClimateXTurkey Summit Büyük Finali bekliyor. ClimateXTurkey, Summit’te seçilen birinci takıma 30.000 TL, ikinci takıma 15.000 TL, üçüncü takıma ise 5.000 TL para ödülünün yanı sıra 6 ay boyunca Impact Hub’da çalışma alanı üyeliği ve GBox destek paketi sunuyor.