Savaş ve devrim zamanlarında çıkartılan paralar, hem ekonomik bozulmaların ürünü hem de siyasi değişikliğin simgesi olmuştur. Böyle olağanüstü çalkantılı durumlar, genelde yastık altında saklanan sikkelerin kağıt paraya dönüştürülmesi ve savaşan gruplar için fon toplanması için bir teşvik kaynağıydı. Rejim karşıtı olan gruplar bile para biriminin istikrarı için kamuoyu güveni sağlamak amacıyla muhafazakar görseller seçmişlerdir. Ayrıca para, böyle durumlarda bir propaganda amacı olmuştur.

Örneğin aşağıdaki görsel, bir doların altıda birine denk düşer ve 1776 Philadelphia Kıta Kongresi tarafından çıkartılmıştır. Amerikan Devrimi'nde İngiltere'ye karşıtlık konusundaki oybirliğini göstermektedir. On üç eyaleti temsil etmekte olan bu görsel, birbirine geçmiş dairelerle gösteriliyor. Ortadaki sloganda "Amerikan Kongresi, biz biriz" ifadesi yer almaktadır.

Yine aşağıdaki görsel de beş sol değerinde Fransız bakır parasıdır. Paris'in tüccar bankerleri Monneron kardeşler tarafından 1792'de çıkartılmıştır. Kağıt paraya ek olarak özel girişimcilerin madeni paraları, Fransız devrimi sırasında yaşanan sikke kıtlığının yerini doldurmaya yardım etmiştir. Bu paranın bir yüzü, kağıt assignat ile değiştirilebilir olduğunu belirtiyor diğer yüzü ise "Ya barış içinde yaşa ya da öl" sloganını taşımaktadır.

Buradaki görselde ise 400 livre tutarındaki Fransız assignat'sı yer almaktadır. Cumhuriyet'in ilk yılı olan 1792'de ihraç edilmiştir. Çelik üzerine kazınmış bu dramatik tasarımda güç ve zafer simgeleri sergilenmektedir.

Bu görsel ise 1862 tarihli 1 dolar karşılığı Amerika Birleşik Devletleri banknotudur. Amerika Birleşik Devletleri anayasasına dayanarak basılan ilk kağıt para olma özelliğini taşır. 1861 Temmuz ayında Konfedere Devletler ile savaşın finansmanı için geçerli kılınmıştır.

Ve son olarak bu görsel bir Kazak generalinin portresini taşıyan 250 rublelik Güney Rusya banknotudur. 1918'de General Denikin komutasındaki Sovyet karşıtı "Beyaz Rus" Silahlı Kuvvetler Yüksek Kumandanlığı tarafından çıkartılmıştır.

Devletlerin olağanüstü dönemlerinde paranın nasıl bir propaganda aracına dönüştüğünden bahsettik. Devrimlerin yaşandığı, yeni dünya düzenin oluşmaya başladığı bu dönemde paranın gelişimini daha detaylı öğrenmek için yazı serimizi okuyabilirsiniz.