Türkiye'de her yıl 'elektrik enerjisinden güneş enerjisine üç GW güç' mottosuyla yola çıkan düşünce kuruluşu Solar 3GW, ‘Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü: 2020 Sonrası Büyüme İçin İş Modeli Önerileri’ isimli raporunu kamuoyuna sundu. Türkiye'deki güneş enerji sektörünün toplam kurulu gücü 7 GWh seviyesini aştı. Raporda, bu gelişmede Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında verilen teşviklerin büyük rol oynadığı belirtilirken artık farklı iş modellerine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Solar 3GW güneş enerjisi yatırımları için önerdiği yeni iki iş modeliyle yılda 362,7 GWh kaybın önüne geçilebileceğini açıkladı.

Solar 3GW Yöetin Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, güneş enerjisinde yeni iş modellerinin neler kazandıracağını ise şöyle anlattı: “Güneş enerjisiyle elektrik üretecek santraller İyileştirilmiş Öztüketim Modeli, YETA (Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşması) ve İhalesiz, Teşviksiz, Lisanslı Model hızla hayata geçirildiğinde, 2019 yılı elektrik üretim değerlerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca benzer oranlarla artmaya devam etmesi halinde, dokuz yılda kömür ithalatı sıfırlanabilir. Takip eden sekiz buçuk yılda da doğal gaz ithalatına son verilebilir. Tüm bu modellerle her yıl üretime 3 GW kapasite eklenmesi halinde doğal gazdan 10 senede 3,4 milyar dolar tasarruf edilmesi söz konusu. Aynı süre içinde 40 milyon ton CO2 gazı emisyonunun önüne geçilebilir.”

Ayrıca elektriğin üretildiği andan itibaren tüketiciye ulaşana kadar ciddi kayıplar yaşadığı aktarıldı. Veri olarak paylaşacak olursak; bu kayıplar üretimde ortalama %4,6, iletimde %2,2, dağıtımda ise %12 seviyelerinde. Üretim ve tüketimin aynı noktada olduğu elektrik santrallerinin kurulumunda Öztüketim Modeli'nin uygulanması halinde %15,8 oranında kaybın önüne geçilebilecek. Üretim ve tüketimin aynı; dağıtımın farklı olduğu bölgelerde ise bu oran %6,8 seviyesine gelecek.

Solar3GW’nin yıllık 3 GW hedefi doğrultusunda, bu modelin uygulanmasıyla kurulacak elektrik santrallerinde her yıl 362,7 GWh kayıp engellenebilir. Modelin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması halinde 10 yılda kömür ithalatı yüzde 60 veya doğal gaz ithalatı yüzde 64 azaltılabilir. Doğal gaz ithalatından 1,9 milyar dolar tasarruf edilebilir. Yine aynı süre içinde 22 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçmek mümkün.