"Geçmişten Günümüze Çin Tarihinde Paranın Yolculuğu" başlıklı yazımızda kısaca kağıt paradan bahsetmiştik. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olan bu önemli gelişmeyi inceliklerine inerek, daha detaylı olarak ele almanın daha iyi olacağını düşündük ve sizler için hazırladık.

Kağıt para, en eski metal sikkelerin kullanımından yaklaşık 20 yüzyıl sonra, M.S. 11. yüzyılda ortaya çıktı. Bugünkü banknotların en eski öncüsü, Tang Hanedanlığında (M.S. 617-907) zengin tüccarlar ve hükümet yetkililerinin kullandıkları “uçan para” idi. Bu paralar bir kişinin başka bir bölgede eşit miktarda paraya çevrilebilecek bir kağıt makbuz karşılığında yerel yetkililere izin veren günümüz banka taslaklarına benzeyen belgelerdi.

Tang Hanedanlığında kullanılan uçan para.

Bugün bildiğimiz şekliyle kağıt paranın ilk örneği ise Song Hanedanlığı döneminde (M.S. 960-1279) Çin’de icat edildi. Song yöneticileri, dünyanın ilk, devlet tarafından üretilen kağıt parasını dolaşıma çıkararak sistemin kontrolünü elinde tutmaya karar verdi. Bu para “jiaozi” olarak bilinmiş ve İmparator Zhenzong döneminde Sichuan’da bir grup tüccar tarafından basılmıştı.

"Sichuan’da kullanılan demir sikkeleri bir yolculuk sırasında taşımak zor ve zahmetliydi. Bu yüzden o zamanlarda demir sikkelerin kolayca taşınması için halkın girişimleriyle takas belgesi sistemi doğdu bu sisteme yetkililer güven duymuş bu sayede sürdürülebilir hale gelmiştir." Ma Duanlin (1228-1322)
Song Hanedanlığında kullanılan kağıt para "Jiaozi".

Çinli araştırmacı Peng Xinwei, Song hanedanı döneminde yaşanan olayların kağıt paranın gelişimine yol açtığını ileri sürer. Şöyle ki Song hanedanı serbest pazarları açınca Çin’de ticaret gelişti ve dolaşımdaki paraya ihtiyaç duyuldu. Daha sonra da fiyatlar kağıt para ile ifade edilmeye başlandı.

Song Hanedanlığında tahta bloklara para basmak için birçok fabrika kuruldu. Altı renk mürekkep kullanılıyor, sahteciliğin önüne geçmek için de kağıtlarda farklı elyaf karışımları bulunuyordu. 1256’da Song Hanedanı zayıflayarak Moğollar’a yenildi.

Marco Polo seyehatnamesinde Çin’in kağıt parasına dair gözlemlerini şu sözlerle dile getirmişti:


“Bu kağıtlar uzun süre dolaşımda kaldıkları için yırtılıp yıprandıklarında darphaneye götürülüyor ve yüzde üçlük bir iskonto karşılığında yenileriyle değiştiriliyordu. Eğer insanlar süs eşyaları yapmak için altın ve gümüş almaya ihtiyaç duyarsa bu kağıtlardan bir kısmıyla darphaneye giderek darphane şefinden aldığı altın ve gümüş karşılığında kağıt paralarla ödeme yapıyor. Han, askerlere olan ödemesini de bu kağıt paralarla yapıyordu.”
Venedikli tüccar Marco Polo, Çin'e yaptığı ziyaret boyunca tuttuğu seyahatnamesi ile meşhurdur.

Kubilay Han (1215-1294) tarafından kurulan Moğol Hanedanlığı, “chao” denilen kendi kağıt para biçimini çıkardı ve kağıt para kullanımını ülkesinde zorunlu hale getirdi. Tarihte kağıt ve matbaa teknolojisini icat eden Çinliler olmuş ancak bu teknolojileri kullanarak ilk kez 1260 yılında kağıt para basan Moğol İmparatorluğu olmuştur. Kubilay Han’ın sarayında 17 yıl yaşamış ünlü Venedikli tüccar ve gezgin Marco Polo, kağıt para kavramını Avrupalılara tanıtmıştır. Yolculuğunu merak eden, öyküsünü dinlemek ve beraberinde getirdiği yenilikleri görmek isteyenler tarafından Marco Polo hakim karşısına çıkar ve  rivayete göre şöyle bir olay yaşanır:


Sorgulama esnasında getirdiği kağıt parayı çantasından çıkararak bunun yenilik olduğunu söyler ve anlatır. “Kubilay Han para yerine bu kağıdı kullandırıyor ve bunun kullanımını zorunlu kılıyor. Ülkelerdeki bütün zenginlikler, değerli taşlar, inciler, altınlar, gümüşler kağıt para ile satın alınır ve aynı zamanda bu para seyahatlerde taşınmak için çok uygundur” der. Elindeki kağıt parayı göstererek örneğin bu kağıt 5 kilo gümüş değerindedir der ve bu cümleden sonra hakim öfkeyle yerinden kalkar, Polo’nun elindeki parayı alarak cebinden kibrit çıkarır ve kağıt parayı yakar. Nerede bu 5 kilo gümüş göster bakalım diyerek Marco Polo’ya sorar. Sinirlenen Marco Polo hakime: “Gümüşün nereye gittiğini bilemiyorum ama şimdiye kadar 5 kilo gümüşü bu kadar çabuk yok edebilen tek aptalın kim olduğunu biliyorum" bu cevap Marco Polo'nun bir süre hapis yatmasına sebep olmuştur.