Dünyanın dört bir yanındaki devletler vergilerden gelir elde etmek için halktan çok tuhaf şekillerde vergiler almıştır. Egemen güç olan otoriteler, vergilendirme yetkisini lüks olarak kabul ettikleri mallar ve hayat tarzları üzerinden kullanmışlardır. Bu da tarih boyunca pek çok garip ve olağandışı vergi örneklerini ortaya çıkarmıştır. İşte geçmişten bu yana alınmış en tuhaf vergiler:

1) Rusya – Sakal Vergisi

Rus İmparatorluğu’nun temelini atan, sayısız reformla Rusya’nın Batılılaşmasında önemli bir rol oynayan I. Petro, (Büyük Petro ya da Deli Petro) eski moda olarak gördüğü her şeye vergi koydu. Bunlardan birisi de sakaldı. Gittiği Avrupa seyahatinden sonra bazı Avrupa adetlerinin Rus adetlerinden üstün olduğuna karar veren Petro, tüm saraylıların ve memurların sakallarını kesmesini, batılı giysiler giymelerini istemiştir. Rusya’yı modernleştirme projesi kapsamında sakala karşı bir mücadele başlamış ve bu çerçevede 1698 yılında “sakal vergisi” yürürlüğe girmiştir. Başta konan sakal yasağı Rus aristokrasisi içinde büyük sıkıntı doğurunca asilzadelere yıllık 100 ruble sakal vergisi karşılığında izin verilmiştir. Bu durum Rus modernleşmesinin önemli simgelerinden biri olmuştur.


2) Eski Mısır - Yemeklik Yağ Vergisi

Eski Mısır'ın vergi adamları olan Saqqara kabartması.

Eski Mısır’da firavunlar, M.Ö 3000 ile 2800 yılları arasında yemeklerde kullanılan yağ için vergi almıştır. Halk bu vergiden kaçmaya çalışmış ancak vergi tahsildarları yağlarını yeniden kullanmadıklarından ve daha ucuz alternatif yağlarla yemek yapmadıklarından emin olmak için evleri düzenli olarak ziyaret ediyorlardı.


3) İngiltere ve Fransa - Pencere Vergisi

1696 tarihli Pencere Vergisi aslında zenginlere gelir vergisi koymanın kolay bir yoluydu. Bu vergi 18. ve 19. yüzyıllarda Fransa ve Büyük Britanya’da evin sahip olduğu pencere sayısına göre alınan bir tür emlak vergisiydi. Vergi ilk kez İngiliz Kralı III. William tarafından, altı pencereden daha fazla pencereye sahip olan evler için alınmaya başlamıştı. Bu vergi zamanla birçok pencerenin tuğlalarla örülmesine sebep olmuştur.


4) Antik Roma – İdrar Vergisi

Antik Roma’da insan idrarı; giysilerin ve yünlerin temizlenmesi, beyazlatılması ve tabaklanmasında bir amonyak kaynağı olarak kullanılmıştır. Roma’nın girişimci insanları, idardan kâr edeceklerini düşünüp bu atıkları toplamaya başlamışlar. Ancak idrarı temizlik malzemesi olarak kullanan üreticilerden alınmak üzere İmparator Nero ve Vespasian, 1. yüzyılda idrarların toplanması için idrar vergisini yürürlüğe koymuştur. Roma toplumunun alt sınıf insanları idrarlarını bir kabın içine yapar ve foseptiğe dökerdi. Daha sonra bunlar halk tuvaletlerinde toplanır ve birçok kimyasal işlemin hammaddesi olarak kullanılırdı. Bugün bile Fransa’da umumi pisuvarlar Vespasian olarak adlandırılmaktadır.


5) İngiltere - Korkaklık Vergisi

Eğer Ortaçağ İngiltere’sinde bir şövalyeyseniz, kralın hizmetinde çağırılmak sizin için büyük bir onurdu ve göreve gitmek mecburiydi. Ama eğer gitmek istemiyorsanız halk arasında “korkaklık vergisi” olarak adlandırılan scutage vergisini ödemeniz şarttı. Bu, 1068 yılında alınmaya başlamış ve 300 yıl boyunca da uygulamada kalmış bir vergi türü olmuştur. Halk arasında korkaklık vergisi olarak bilinse de kişiler bu duyguyla değil de kralın politikaları ve fikirleriyle zıt düşündükleri için bu vergiyi ödeyerek savaşa katılmamışlardır. 1 veya 2 Mark ya da 1 Sterlin karşılığında alınan bu vergi, uzun yıllar boyunca bu düşük miktar üzerinden alınmıştır.


6) İngiltere - Şömine Vergisi

17. yüzyılda alınan şömine vergisinin ödendi belgesi.

Bazı insanlar için 17. yüzyıl İngilteresinde kış ayları, olması gerekenden daha soğuktu… Şömine vergisi Kral II. Charles döneminde kraliyet ailesini desteklemek ve monarşinin finansmanını sağlamak amacıyla 1662 yılında alınmaya başlamıştır. 1696 tarihli Pencere Vergisi gibi, insanlar pahalı bacalarını aceleyle tuğlalarla ördüler ve vergiyi ödememek için soğuktan titrediler. 1684’te Oxfordshire’lı bir fırıncı şömine vergisinden kaçmak için fırının duvarını yıktıktan sonra 20 binayı yok eden ve dört kişiyi öldüren bir yangına sebep oldu.


7) Hindistan - Meme Vergisi

19. yüzyılda, Hindistan’ın Travancore kentindeki bu vergiye göre kast sisteminin en altında olan kadınların memelerini kapatması için vergi vermesi gerekiyordu. Kralın askerleri, alt sistemdeki evleri tek tek dolaşıp ergenlik çağına gelmiş kızları kontrol edip memelerini kapattıysa vergi topluyorlardı. Bu vergiler yalnızca alt kasttaki kadınlardan isteniyor üst kasta ait olanların böyle sorunları olmuyordu. Bu vergi olağanüstü bir isyana yol açmış, Nangeli isminde bir kadın tahsildarların geldiği sırada bu vergiyi vermeyi reddederek kendi memelerini orakla kesmiştir. Sınıfsal ayrımdan dolayı müdahale edilemeyen Nangeli’nin vücudu aşırı kanamaya yenik düşmüş ve aynı gün ölmüştür. Bu acıya dayanamayan eşi de cenaze töreninde intihar etmiştir. Bu önemli olaydan sonra halk isyan etmiş, alt sınıf halk ayaklanmıştı. Hayatından endişe duyan Travancore kralı, ayaklanmadan korkarak geri adım atma kararı almış ve meme vergisini toplamayı bırakmıştır.