McKinsey & Company, ‘COVID-19 Krizinden Sonra Verimlilik ve Büyüme Geri Dönecek mi?'' başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, 2024 yılına kadar verimlilikte yıllık yüzde 1’lik artış potansiyeli öngörülüyor. Yapılan hesaplamalar, verimlilikte öngörülen bu artışın; ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda da kişi başı yıllık 3 bin beş yüz dolarlık bir yükselme oluşturacağını ortaya koyuyor.

McKinsey'nin işletme ve ekonomi araştırma kolu olan McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, 2024 yılına kadar olan dönemde, verimlilikte yıllık yüzde 1’lik artış potansiyeli öngörülürken, günümüze ait verileri ve  verimlilik konusunda yaptığı 30 yıllık çalışmaların sonuçlarını dikkate alınıyor. Bu oranın umut verici olduğunu belirten McKinsey uzmanları, söz konusu potansiyelin, küresel finansal krizden sonra görülen verimlilik artışından iki kat daha fazlası anlamına geldiğinin altını çiziyor. Yapılan hesaplamalar, verimlilikte öngörülen bu artışın; İspanya GSYH’da kişi başı yıllık bin beş yüz dolar, ABD GSYH’da da kişi başı yıllık 3 bin beş yüz dolarlık bir yükselme olacağını ortaya koyuyor. Uzmanlar bu durumu, pandeminin yarattığı tahribatın ardından orta vadeli büyüme için olumlu bir tablo olarak değerlendiriyor.

McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, dijital dönüşümün bu alanda oluşan farkı ortaya çıkardığını belirtirken; ''Çevik organizasyon yapısına geçiş ve yeni iş modellerinin uygulanması da bu konuda öne çıkan fırsat alanları arasında yer alıyor. Ancak, verimlilik artışındaki bu potansiyelin sağlanabilmesi için, şirketler nezdindeki bu eylemlerin daha yaygın ve talebin daha sağlam olması gerekiyor. Bu şartlar söz konusu olduğunda, sektörler bazında en büyük verimlilik artışının yüzde 2’lik oranla, sağlık hizmetlerinde yaşanmasını bekliyoruz. Bu artışın arkasında, uzaktan sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Dijital ve sanayileşmiş yöntemlerin daha hızlı benimsenmesiyle inşaat alanında da benzer bir potansiyel var.''  şeklinde konuştu.