Tarım, özellikle gelişmekte olan ülkeler için dünya ekonomisinin ilerlemesini ve büyümesini sağlayan ayrılmaz bir parçadır. Birincil istihdam, gelir ve gıda kaynağıdır ve bu temel ihtiyaçlar dünyanın büyük çoğunluğunda tarım sektörü tarafından karşılanmaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, tarım nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 67'dir. GSYİH'nın ortalama yüzde 39,4'ü tarımdan oluşuyor ve tüm ihracatın yüzde 43'ü tarım ürünleri tarafından karşılanıyor. Bizler de bu yazımızda dünyanın en çok tarımsal üretim yapan ülkeleri hangileridir ve veriler bu üretimi nasıl desteklemektedir bunu inceleyeceğiz.

Dünyada gelişmekte olan birçok tarım üreticisi ülke, tarım ithalatına ve gıda güvenliğine bir noktada bağımlıdır ve yine birçok gelişmekte olan ülke, yerel üretimde önemli bir artış yaşamadığı müddetçe bu düzen böyle devam edecektir. Hem genel dünya tarihine hem de son birkaç yıllık periyoda baktığımızda tarımın dünya ekonomisinin kalkınmasındaki rolünün önemi şüphesiz yadsınamaz.

Dünya üzerinde bulunan toprakların yaklaşık yüzde 11'i tarım için kullanılıyor ve yaklaşık yüzde 26'sında hayvan otlatılıyor. Başlıca tarımsal üretim türleri gıda, yakıt, lif ve hammaddelerdir. Şimdi sırada en çok tarımsal üretim yapan ülkeleri incelemek var.

1) Çin

Çin’in ekilebilir arazisinin toplam araziye olan oranı yüzde 7 ve bununla dünya nüfusunun yüzde 22'sini besliyor. 20. yüzyılda Çin, geniş nüfusunu beslemek adına yeni teknolojiler geliştirmekle beraber tarım politikalarını değiştirmeye başladı. Böylece ülke, büyük ölçüde kendi kendine yetme düzeyine gelerek  büyümesine odaklansa da Çin'in üst düzey ekonomik planlama organı, sürekli olarak artış gösteren nüfus sebebiyle bu sistemin sürdürülmesinin zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Çin'den Tarım Verileri

 • Çin'in toprakları tarım için yüksek oranda istihdam edilmektedir.
 • Çin’de sebzeler, yollarda ve birçok bina duvarında ekilebilir.
 • 1949'da Çin ekilebilir arazisinin yüzde 20’s'ini kaybetti ve şimdi tarım için ülkeye yüzde 10 ila 15 arası bir ekilebilir arazı gerekmekte.
 • Ülkede 545.960 kilometrekarelik arazi sulanıyor.
 • Çin, dünyanın pirinç ihtiyacını en büyük oranda karşılayan ülkedir. Bununla birlikte soya fasulyesi, kaoliang (bir çeşit likör), buğday, darı ve mısır üretmektedirler.

2)Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri, tarım bilimi ile tanınmıştır ve dünyaya bazı gelişmiş tarım teknolojileri kullanımı sağlar. Tarım sektöründe birçok ülke için bir rol modeli olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor ve ABD’nin tarım sektörü artan oranlarla sürekli gelişiyor. Burada gelişme, bilimsel toprak, mahsul analizi, daha yenilikçi makineler ve artan bilgisayar kullanımı olarak yaşanıyor. Uzmanlara göre de ülke tarım teknolojileri konusunda en iyi ülkelerin başında geliyor.

ABD'den Tarım Verileri

 • Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım 1990'dan sonra her yıl ortalama yüzde 5 büyüdü. Buna ek olarak, her tarım işçisinin üretimi her yıl neredeyse yüzde 0,84 artış gösterdi.
 • Amerika Birleşik Devletleri yüksek miktarda kereste üretir. Ülke ormanlarının yaklaşık yüzde 70'inde, resmi olarak sahip olunan kütüklere izin verilir.
 • Ülke tarım ürünlerinin ihracatçısı konumundadır. 2007'de gerçekleştirilen bir sayımda, tarım için kullanılabilecek 2,2 milyon çiftlik alanı kaydedildi.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok üretilen mahsul ise 247.882.000 metrik ton ile mısırdır. İkincisi ise 74.598.000 mt ile soya fasulyesidir. Üçüncü sırada da 69.327.000 mt ile buğday gelmektedir.

3) Brezilya

Brezilya’ya tarihsel olarak baktığımızda ekonomisinin dayandığı ve geçimini sağlamasına yardımcı olan sektör tarımdır. Toplam arazinin yaklaşık yüzde 41'i Brezilya'da tarım için ayrılmıştır. 2,1 milyar dönümlük bir araziye sahip olan ülkede 867,4 milyon dönüm tarım arazisi bulunmaktadır. Ülkenin üretim önceliği şeker kamışıdır ve ülke yaklaşık 12 bin yıl önce tatlı patates, mısır, yer fıstığı, tütün ve çok daha fazlasını içeren birçok ürünle çiftçiliğe başlamıştır.

Brezilya'dan Tarım Verileri

 • Şeker kamışı üretiminde Brezilya dünya lideridir ve her yıl 600 milyon tonun üzerinde üretim yapmaktadır.
 • Ülke, dünyadaki en büyük 2. soya fasulyesi üreticisidir.
 • Brezilya dünyanın en büyük kahve, sığır eti, etanol ve soya fasulyesi ihracatçısıdır.
 • Brezilya topraklarının yaklaşık yüzde 7'si soya fasulyesi içeren mahsul üretimi için kullanılıyor.

4) Hindistan

Hint tarımı, Hintlilerin yaklaşık %58'inin geçim kaynağını sağlamaktadır. Son verilere göre, tarım, GSYİH'lerine yüzde 17 ila yüzde 18 oranında katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Hindistan; muz, guava, mango, limon, papaya ve nohut gibi meyve ve sebzelerin çoğunun dünyadaki en büyük üreticisi konumundadır.

Hindistan'da bir tarım işçisi.

Hindistan'dan Tarım Verileri

 • Hindistan dünya çapında süt üretiminde birinci, kuru meyvelerde ikinci, balık üretiminde üçüncü, yumurtada dördüncü ve kanatlı üretiminde beşinci sırada yer almaktadır.
 • Hindistan tarım üretimi son 14 yılda, yıllık yüzde 11'lik bir büyüme oranı artışı göstermiştir.
 • Hindistan'da toplam 96miyon hektar sulanan alan vardır ve bu da tüm dünyada en büyük sulama alanına sahip olması anlamına gelmektedir.
 • Ülke, dünyanın en büyük buğday üreticisi ülkesidir.

5) Rusya

Rusya'da şeker pancarı, buğday ve patates üretimi için tarım arazilerinin yüzde 13'ü kullanılmaktadır. Tahıllar çavdar, arpa, yulaf ve mısırdır. Bunlar Rusya'da yetiştirileni ana ürünlerdir. Rusya esas olarak sanayi ekonomisi ile uğraşmaktadır ve büyük bir tarım endüstrisine sahiptir. Toplam Rusya GSYİH'sının yaklaşık yüzde 6'sı tarım endüstrisi tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle Rus tarım endüstrisi, genel nüfus istihdamının yüzde 16'sını sağlamaktadır.

Rusya'dan Tarım Verileri

 • Rusya'da 23 milyon hektardan fazla arazide ekim işlemi yapılmaktadır.
 • Ekili arazi alanının yaklaşık yarısı tahıl ekimi ile kaplıdır.
 • Buğday, Rusya'nın her yerinde en baskın olan gıda ürünüdür.
 • Bununla birlikte, pancar üretimi son yıllarda büyüme kaydetmiştir.

6) Fransa

Fransa'da yaklaşık 730 bin çiftlik bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 7'si tarım, balıkçılık veya ormancılık benzeri sektörlerle uğraşmaktadır. Fransa'da hemen hemen herkesin tarımla ilgili faaliyetlerle meşgul olması, tarım ürünleri üretmelerini mümkün kılar.

Fransa'dan Tarım Verileri

 • Avrupa Birliği ülkeleri arasında Fransa, yağlı tohumlar, tahıllar, şeker pancarı, süt, şarap ve sığır etinin en büyük üreticisi olarak yer almaktadır.
 • Ülke, alkollü içecek ihracatında da başta gelen ülkelerdendir ve son yıllarda bu alanda yüzde 6'lık bir artış kaydetmiştir.
 • Tarımdan elde edilen gerçek gelir düzeyleri de, son yıllarda yüzde 4 artış göstermiştir.

7) Meksika

Meksika'da tarım, hem tarihsel hem de politik olarak ülke ekonomisi için önemli bir yere sahiptir fakat Meksika'nın GSYİH'sında tarım küçük bir yüzdeyle katkıda bulunmaktadır. Geçmişte Meksika avokado, fasulye, domates, biber, mısırın üretiminde önemli bir rol oynamıştır. Ülke, tarımsal ihracatıyla da tanınmaktadır ve tarımının temel özelliği mahsul yetiştirmektir.

Meksika'dan Tarım Verileri

 • Meksika'nın önemli mahsulleri buğday, şeker kamışı, biber, mısır, avokado, fasulye, tropikal meyvelerdir.
 • Meksika'nın sahip olduğu arazinin yaklaşık yüzde 15'i tarım için kullanılırken yaklaşık yüzde 50'si hayvancılık için kullanılmaktadır.
 • Meksika'da hayvancılık üretiminin temeli, kümes hayvanları, yumurta, sığırdan meydana gelmektedir.

8) Japonya

Japonya tarımı ülke GSYİH'nın yalnızca yüzde 2'sine katkıda bulunurken ülke halkının yaklaşık yüzde 10'u çiftliklerde yaşıyor. Tahıllar, balıklar, sebzeler, dağ bitkileriyle beraber, pirinç Japon geleneksel yemek kültürünü yansıtmaktadır.

Japonya'dan Tarım Verileri

 • Japonya'da siden ve tambo adında iki önemli tarım alanı vardır.
 • Ülkedeki ekili alan 1961'de 6.09 milyon hektar olarak ölçülürken 2006'da 4.65 milyon hektara kadar düşmüştür.
 • Japonya'nın kendi kendine yeterli gıda oranı 1961'de yüzde 78 oranındayken 2006 yılında bu oran da düşüş yaşayarak yüzde 39'ad düşmüştür. Hükümet de bunu bu oranı geri yükseltip yüzde 50'ye çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır.

9) Almanya

Almanya'nın önde gelen tarımsal gıdaları arasında domuz eti, kümes hayvanları, patates, süt, tahıllar, sığır eti, şeker pancarı, lahana, arpa ve buğday bulunur. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 80'i ormancılık ve tarım tarafından kullanılmaktadır. Alman çiftçilerin yaklaşık yüzde 87'si 124 dönümlük bir arazide çiftçilik faaliyetlerini sürdürmektedirler. Almanya'da nehir vadilerinin güney ve batı kesimleri üzüm bağlarıyla kaplıdır.

Almanya'dan Tarım Verileri

 • Almanya tarım ürünleri ihracatında dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu da ülkenin ihracat rakamlarının yaklaşık yüzde 33’ünü oluşturmaktadır.
 • Alman halkının yaklaşık yüzde 10'u organik tarımla uğraşmaktadır.
 • Dünyanın en büyük 4. bira üreticisi Almanya’dır.

10) Türkiye

Türkiye'de tarım, nüfusun birincil uğraşı olarak yer almakla beraber ülkemizde sanayi ve hizmet faaliyetleri de sürekli artmaktadır. Türkiye, dünyanın kendi kendine yeterli gıda tedarik eden nadir ülkelerindendir. Uygun iklim koşullarına, verimli topraklara ve her türlü mahsulün üretimine olanak sağlayan önemli yağışlara ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizdeki tarım istihdamının toplam istihdama oranı yüzde 19.2'dir.

Yedi bölgenin hemen hemen hepsinde tarım yapılmaktadır. Dağlık bölgelerde kümes hayvancılığı geniş çapta yapılmaktadır. Ülkemizde en çok üretilen hububat buğday olup, üretilen ikinci mal şeker pancarı, üçüncüsü ise süttür.

Türkiye'den Tarım Verileri

 • 2018 yılındaki verilere göre Türkiye'deki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 19,2'si tarım sektörü tarafından sağlanmaktadır.
 • Ülkemiz kayısı, incir, kuru üzüm ve fındığın en büyük üreticisi konumundadır.
 • Ülke üzüm ve sebze üretiminde dördüncü sırada yer almaktadır.