Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da; yüksek yapıştırma gücü ve başarılı kimyasal direncine sahip plastik malzemeler olarak adlandırılan epoksi malzemeleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş., UP Capital liderliğinde çıktığı yatırım turunda, Birleşik Arap Emirlikleri kökenli uluslararası bir yatırımcı grubundan 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. CET, Türkiye’de bugüne dek üretilmemiş epoksi temelli performans kimyasallarının sentezi, modifikasyonu, formülasyonu ve seri üretimi üzerine yerli teknolojilerle çalışmalar yapıyor.

CET, talep edilen ürünlerin yerlileştirilmesini sağlıyor ve müşterilerine sunduğu teknik destekle son ürün performansının iyileştirilmesine katkı yapıyor. Tüm bu yerlileştirme ve iyileştirme katkısı ile beraber polimer sistemlerdeki teknik bilgisi sayesinde müşteri isteklerine göre özgün ürünler üretebilmesi CET’in en önemli özelliği olarak ortaya çıkıyor. Bu sayede kompozit üreticileri kopyalanamaz ürünler üretiyor ve proje bilgilerinin hammadde üreticisine verilme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Şirketin temellerinin 2016 yılında atıldığını söyleyen CET’in Kurucusu Ömer Güven, şunları söyledi: “CET’in temelleri, kimya endüstrisinde yerli üretimin stratejik öneminin anlaşılmasıyla fikren atılmaya başladı. 2016 yılından itibaren iki yıl boyunca adım adım ete kemiğe bürünen fikirler, 2018 yılında resmiyet kazandı. Sağladığı imkanlar ve destekler ile ivmemizi artıracak en önemli parametrelerden birisi de şirketimizi kuracağımız yerdi. Biz de Teknopark İstanbul’da şirketimizi kurduk. Sürekli olarak katma değer, ticarileşme potansiyeli, kurumsal sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası rekabet konularına kafa yorduk. İlk olarak havacılık ve uzay sanayinde kullanılan bazı ürünleri yerlileştirdik. En nihayetinde 110 farklı epoksi sistemini yerlileştirdik ve özgün ürünler ürettik. CET olarak amacımız özellikle stratejik sektörlere yönelik hammadde ambargosu ihtimalinin mümkün olduğunca düşürülmesini sağlamak. Burada insan kaynağı ve Ar-Ge’ye daha çok yatırım yaparak, ülkemizde gelişme ihtiyacı olan kimya teknolojisinin ilerlemesini elimizden geldiğince sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.”